Prestavitev tekmovanj

Zaradi nastale situacije v državi, se prestavijo tekmovanja:

  • državno tekmovanje se prestavi v mesec oktober
  • regijsko tekmovanje se prestavi na konec meseca septembra in
  • tekmovanje GZMD se prestavi v mesec JUNIJ (v kolikor bo takrat situacija še naprej zaostrena pa v mesec september).

V aprilu bo sklicana seja poveljstva, kjer se bo podrobno dogovorilo o vseh teh zadevah.

Za morebitna dodatna vprašanja je poveljnik GZMD Zdravko Sešel dosegljiv na telefonski številki 041 332 882.