Pregled društev GZMD 2019

Kot vsako leto, smo tudi letos izvedli pregled društev.