Ukrepi ob Covid-19

V republiki Sloveniji se soočamo z pandemijo in nezadržnim širjenjem koronavirusa.Da se obvarujemo pred okužbo, moramo spoštovat navodila, ki jih redno objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svojih spletnih straneh (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov) ter ukrepe pristojnih. Znaki obolenja so vročina in kašelj ter oteženo dihanje.

Z dosedanjimi ukrepi je vsakodnevni način življenja prebivalcev ohromljen, izvajanje različnih dejavnosti in opravil ljudi ter gospodarskih družb se je pomanjšal, prav tako je zmanjšan tovorni in potniški promet. Posledično temu lahko pričakujemo tudi pomanjšanje števila intervencij. Ne glede na to pa je dejstvo, da bodo gasilske enote še naprej posredovale ob vseh vrstah požarov ter ostalih tehničnih in drugih nesreč, pri čemer bomo kot gasilci v medsebojni bližiniali stiku (manj kot 1,5 metra) ali pa v stiku z poškodovanimi oz. prizadetimi v požaru ali nesreči.

Gasilske enote v republiki Sloveniji trenutno niso predvidene za izvajanje aktivnosti vezane na pandemijo, opravljajo pa svoje redne gasilske naloge.V vidu aktualne situacije v povezavi s pojavom okužb s koronavirusom (COVID-19), morajo operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno povzeti določene preventivne ukrepe. Gasilstvo predstavlja zelo kritično strukturo v sistemu. Do dela je potrebno pristopiti odgovorno in strokovno, zagotavljati je namreč potrebno operativno delovanje oziroma izvrševanje nalog gasilstva v trenutni situaciji. Gre tako za gasilske enote širšega pomena (GEŠP), kot tudi za ostale operativne gasilske enote.