Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje GZ in izvajanje sklepov skupščine ter nadzira zakonitosti poslovanja GZ. Nadzorni odbor ima tri člane, od katerih je eden predsednik. Predsednik nadzornega odbora sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi. Nadzorni odbor sklepa veljavno v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata.

Jože PAVLIČ

predsednik

Ana KAŠTIVNIK

članica

Franc BRICMAN

član