Upravni odbor

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZ, ki vodi delo GZ med dvema zasedanjema skupščine. Za svoje delo je odgovoren Skupščini.   Delo upravnega odbora vodi in sklicuje predsednik. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika.

Jože KAŠNIK

Predsednik

Zdravko SEŠEL

poveljnik


Ivan KAC

podpredsednik

PGD Stari trg

Ana ANŽELAK

predsednica komisije
za delo z veterani

Aleš RAKOVNIK

član uo

PGD Dolič Šentflorjan

Jaka PUŠNIK

član uo

PGD Dovže

Ivan ŽUŽEL

član uo

PGD Golavabuka

Jože PEČOLAR

član uo

PGD Legen

Peter PUNGARTNIK

član uo

PGD Sele Vrhe

Grega KAČIČ

član uo

PGD Podgorje

Branko SMRTNIK

Namestnik
predsednika

PGD Slovenj Gradec

Silva GOLOB

predsednica komisije
za delo s članicami

Igor SMOLNIKAR

Predsednik komisije
za delo z mladino

Miha BOROVNIK

član uo

PGD Mislinja

Dimitrij KLEMENC

ČLan uo

PGD Turiška vas

Albert GRADIŠNIK

član uo

PGD Šmartno

Janez KAVNIK

član uo

PGD Pameče Troblje

Tomo NAVODNIK

član uo

PGD Raduše

Bojan SEKUTI

član uo

PIGD Adient