Skupne operativne vaje društev

Danes je občinsko poveljstvo Mestne občine Slovenj Gradec organiziralo skupne operativne vaje društev na temo posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.