Poveljstvo

Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi poveljnik. Poveljstvo sklepa veljavno, če je pristojnih več kot polovico članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Za svoje delo odgovarjajo skupščini. Poveljstvo sestavljajo poveljnik, namestnik poveljnika, občinski poveljniki, pomočniki poveljnika ter poveljniki PGD in PIGD.

Zdravko SEŠEL

poveljnik

Štefan LAVRE

namestnik
poveljnika

PGD Turiška vas

Uroš SUŠEC

pomočnik poveljnika
za tekmovanja

Iztok ŽUPANEK

POMOčnik poveljnika
za zveze

PGD Stari trg

Tomaž RAKOVNIK

ČLAN POVELJSTVA

PGD Dolič Šentflorjan

Boštjan ABER

ČLAN POVELJSTVA

PGD Šmartno

Blaž KAMNIK

ČLAN POVELJSTVA

PGD Pameče Troblje

Marjan ŠTUMBERGER

ČLAN POVELJSTVA

PGD Slovenj Gradec

Matjaž POPIČ

ČLAN POVELJSTVA

PGD Raduše

Danilo ŠPEGEL

ČLAN POVELJSTVA

PIGD Adient

Matej GRADIŠNIK

ČLAN POVELJSTVA

GPO Slovenj Gradec

Tadej ŠTALEKAR

podpoveljnik

PGD Golavabuka

Miha ČODERL

pomočnik poveljnika
za prvo pomoč

Ivan ŽUŽEL

pomočnik poveljnika
za izobraževanje


Stanislav SEŠEL

član poveljstva

PGD Mislinja

Zvonko URBANCL

ČLAN POVELJSTVA

PGD Dovže

Matjaž KRESNIK

ČLAN POVELJSTVA

PGD Legen

Rok BREZNIK

ČLAN POVELJSTVA

PGD Sele Vrhe

Peter DREN

ČLAN POVELJSTVA

PGD Podgorje

Jože KAŠNIK

ČLAN POVELJSTVA

GPO Mislinja