Podelitev diplom višjim gasilcem in vodjem intervencij

Danes, dne: 31. 05. 2019 smo v prostorih gasilskega doma v Turiški vasi, organizirali podelitev diplom kandidatom, ki so uspešno opravili tečaj za višjega gasilca in kandidatom, ki so uspešno opravili tečaj za vodenje večjih intervencij. Vsem še enkrat iskreno čestitamo in jim želimo, da bodo to novo osvojeno znanje dobro uporabili v gasilstvu.