Komisija za izobraževanje

Ivan ŽUŽEL

predsednik

Rok LUBEJ

član

Miha ČODERL

član

Drago PAVLIČ

član

Blažka GLOBAČNIK

članica