Ime in priimek   PGD Funkcija
1 KAŠNIK JOŽE   GZMD Predsednik GZMD
2 SMRTNIK BRANKO   SLOVENJ GRAD. Namestnik predsednika GZMD
3 PUŠNIK JAKA   DOVŽE  
4 BOROVNIK MIHA   MISLINJA   
5 RAKOVNIK ALEŠ   DOLIČ-ŠENTFLORJ.  
6 KLEMENC DIMITRIJ   TURIŠKA VAS  
7 ŽUŽEL IVAN   GOLAVABUKA  
8 GRADIŠNIK ALBERT   ŠMARTNO  
9 PEČOLAR JOŽE   LEGEN  
10 KAVNIK JANEZ   PAMEČE - TROBLJE  
11 KAC IVAN   STARI TRG  
12 Dr.PUNGARTNIK PETER   SELE - VRHE  
13 KAČIČ GREGA   PODGORJE  
14 NAVODNIK TOMO    RADUŠE  
15 PIGNAR MATJAŽ     ADIENT