Gasilska zveza Mislinjske doline

Kidričeva ulica 3
SI-2380 Slovenj Gradec
(02) 884 16 29
gzmd@amis.net

Namen delovanja GZ je povezovanje PGD in PIGD na območju občin Slovenj Gradec in Mislinja, prevzemanje dogovorjenih skupnih nalog ter izvajanje nalog, predpisanih z ZGas, v skladu z ZDru-1, s Statutom GZ, Statutom GZS, Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev ter izvrševanje svojih obveznosti. GZ deluje na območju, ki ga pokrivajo njeni člani in sicer območje v občinah Slovenj Gradec in Mislinja.