Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli skupščina. Disciplinska komisija odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svojo odločitev v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Pravilnik mora biti sprejet v roku treh mesecev. Zoper sklep disciplinske komisije ima PGD pravico pritožbe na skupščino, kot prvo stopenjski organ. Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna skupščini.

Ernest BRICMAN

predsednik

Janez COKAN

član

Danilo KNAP

član

Marjan HODNIK

Član

Benjamin KOTNIK

član