Preklic smernic in navodil ob COVID

V prilogah si oglejte delni preklic navodil za delovanje gasilskih enot v obdobju pandemije koronavirusa in…

Prenehanje velike požarne ogroženosti z dnem 04.05.2020

http://www.gasilec.net/prenehanje-velike-pozarne-ogrozenosti

Prekinitev usposabljanja

Obveščam vas, da glede na trenutno dogajanje in priporočila o omejitvi korona virusa, GZMD prekinja tečaj…

Prestavitev tekmovanj

Zaradi nastale situacije v državi, se prestavijo tekmovanja: državno tekmovanje se prestavi v mesec oktober regijsko…